אפשרויות השקעה בנדל"ן בחו"ל החל מ 50,000 ₪

 

למה בכלל להשקיע בנדל"ן בחול ?

על מנת לייצר תמהיל השקעות נכון ופיזור סיכונים

 • פיזור סיכונים נכון כולל השקעה במגוון אפיקים: השקעה בשוק ההון, השקעה בנדל"ן, השקעה בעסק, השקעה במתן הלוואות, פיזור בין שקל ומטבע חוץ (דולר, אירו וכו')

 • רב האוכלוסייה משקיעה כיום בעיקר בשוק ההון (מעבר לכסף הפרטי לכולם יש חיסכון פנסיוני שגדל עם השנים)

 • בחירת אפיקי השקעה שלא מושפעים בהכרח מאותם גורמים ויכולים לייצר איזון בתיק ההשקעות.

 • השקעה בנדל"ן מהווה אפיק השקעה שלא פועל בהכרח בקורלציה ישירה עם שוק ההון

 • השקעה בנדל"ן בישראל אינה אטרקטיבית ובשנים האחרונות התשואות הוקטנו וזאת עקב מחירי הדירות הגבוהים והמס הגבוה ברכישת דירה שניה להשקעה. כמו כן נדרש הון עצמי התחלתי גבוה מאד על מנת לרכוש נדל"ן בישראל

 • החלופה של השקעה בנדל"ן בחו"ל מהווה פתרון איכותי ויעיל, בסכום השקעה נמוך ותשואות גבוהות יותר מהשוק הישראלי ויצירת פיזור מטבע חוץ

למה באמצעותנו ?

 • קשר אישי ללקוח וחשיבה על הלקוח כנס אסטרטגי – לנו יש מה להפסיד

 • בוטיק – מומחים פיננסיים שמנתחים ובוחרים את השווקים  הנכונים והפרויקטים הייחודים בעצמנו ולא מתפקידים כמתווך טהור כמו רב משווקי הנדל"ן בחו"ל.

 • שותפים להשקעה ולרווחים = אינטרס משותף עם המשקיע

 • נותנים עדיפות ללקוח ברווחים באמצעות הגדרת תשואת מינימום

 • מטפלים באופן מלא במיסוי בחו"ל עבור המשקיע הפרטי

 • אנו בוחרים את הספקים בחו"ל לאחר בחינת TRACK RECORD

 • אנו יודעים לייצר קרנות השקעה ברמות סיכון שונות בהתאם לצרכי/בחירת הלקוח

לפרטים נוספים

ניר כשדן | מנכ"ל השקעות נדל"ן חו"ל

D.D.S.O Holdings Ltd בע"מ

 

נייד: 052-8373905  |  משרד: 074-7018999

פקס: 09-7667631  |  מייל: nir@se-fi.co.il

 

אודות DDSO HOLDINGS LTD

 • החברה עוסקת בניהול ויזמות של השקעות במגוון תחומים: נדל"ן בחו"ל, קרנות חוב, קרנות אקוויטי ועוד

 • בעלי החברה – ניר כשדן, אופיר דנה ודב שגב. מומחים לניהול סיכונים פיננסים, ביטוח וחסכון ארוך טווח

 • החברה שמה בראש סדר העדיפויות את ניהול הסיכונים ללקוחותיה, ולכן הקימה מספר מסלולי השקעה על מנת שניתן יהיה להתאים את המוצר באופן אישי לצרכי הלקוח.

 • אפשרות להשקעה בנכסים מניבים הכוללים תשואה חודשית/רבעונית

 • ניהול הנכס בתקופת השכירות ושמירה על "ראש נקי" עבור המשקיע עד למימוש הנכס

 • מנגנון עדיפות (preferred) לטובת המשקיע: ראשית החזר ההשקעה, לאחר מכן תשואת מינימום בעדיפות למשקיע, ורק לאחר מכן חלוקת רווח עם החברה (מאמינים בפרויקטים שלנו !)

 • תהליך קבלת ההחלטות בחברה ייחודי ומבטיח שמירה על רמה גבוהה של אמינות, מקצועיות ובקרה:

 • בחינת מדינות, אזורים ושכונות ספציפיות בהתאם לנתוני מאקרו.

 • בחינה מתמשכת של יזמים רבים בחו"ל בסוגי פרויקטים שונים: פרטי, מסחרי, מניב, עסקי.

 • מעקב אחר הפרויקטים השונים המוצעים ע"י יזמים ובחינת ההצלחות, החסרונות והייחודיות של כל יזם וכל פרויקט חדש בטרם התקשרות איתו.

 • ניהול ובקרה שוטף באופן אישי ולא רק באמצעות מתווכים.

 • בניגוד לקרנות אחרות המציעות השקעות בנדל"ן בחו"ל, בעלי החברה מנהלים גם סיכונים פיננסים ארוכי טווח עבור לקוחותיהם בתחום הפנסיוני והפרטי בשוק ההון.                 

 • זהו יתרון חשוב עבור הלקוח שמקבל איש מקצוע המבצע תכנון רחב עבור כל ההון האישי, וחלוקת סיכון ונכסים מתאימה בהתאם למאפיינים שונים כדוגמת אופי הלקוח, גילו, טווח לפרישה ועוד.

 • אין הטיה להשקעה באפיק יחיד בניגוד לגופים רבים אחרים.

הודעה

כל המידע בחוברת הינו הצגה כללית של מידע בלבד ואינו מהוה הצעה של ניירות ערך.  משקיעים מוזמנים לפנות לחברה על מנת לבחון אפשרות של השקעה באחד או יותר של הפרויקטים של החברה.  החברה תבחר המשקעים במסגרת משא ומתן פרטני (להלן: "הליך הבחירה") אשר ינוהל על פי שיקולי החברה . ההשקעה תעשה באמצעות תאגיד מיוחד שיוקם במיוחד עבור כל פרויקט למספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות בנאמנות").

לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה יהיה פטורה מחובת פרסום תשקיף ואינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף.  פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק במסגרת הליך הבחירה, אשר במסגרתו ייחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים, לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה, וזאת בכפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות. רק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה  בהליך הבחירה יוכלו לקחת חלק בהשקעה בפרויקט.  החברה ו/או מי מטעמה אינם בעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק היעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק זה.  

ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים מהותיים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה.  בקבלם החלטת השקעה במסגרת הליך הבחירה, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.

במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפעילות שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968 , אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. אין כל וודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות ו/או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה והפרויקטים. בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.