מחירון שירותים

לקוחות יקרים

להלן רשימת השירותים החייבים בתשלום דמי טיפול

חלק עיקרי מהשירותים אתם רשאים לקבל דרך מוקדי חברות הביטוח/בתי ההשקעות וללא עלות כספית.
אנו נמסור לכל לקוח שמעוניין את מספרי הטלפונים של חברות הביטוח/בתי ההשקעות להתקשרות ישירה.

נשמח כרגיל להעניק לכם שירות אישי יעיל ומקצועי ובסטנדרטים גבוהים שכוללים התאמה אישית, הסבר, המלצה, מעקב ביצוע תקין וזמינות שירותית

 1. טיפול בתביעה -  ללא עלות

 2. ריכוז פוליסות עדכני כולל מסלקה פנסיונית עדכנית ללקוח קיים – 100 ₪

 3. דו"ח מסלקה פנסיונית למי שאינו לקוח כולל הסבר והדרכה טלפונית – 250 ₪

 4. ניתוח תיק חיסכון ארוך טווח וביטוח חיים ובריאות כולל פגישה עם סוכן פנסיוני מורשה והמלצות – 2500 ₪

 5. קבלת בעלות או מינוי סוכן לפוליסה קיימת – 300 ₪

 6. טיפול בפדיון כספים– 200 ₪

 7. טיפול במתן הלוואה מפוליסה– 400 ₪

 8. קבלת קצבה מפוליסה - 400 ₪

 9. קבלת קצבה מפוליסה שאינה מטופלת דרכנו (ללא חוות דעת מומחה פרישה) – 800 ₪  

 10. הוצאת העתק פוליסה (כולל שליחה בדואר אם נדרש) – 150 ₪

 11. הוצאת אישורי מס והצהרות הון – 75 ש"ח

 12. העתק דו"ח/אישור תקופתי – 50 ₪

 13. בקשת שינוי בפוליסה – 200 ₪

 14. טיפול בהליך עזיבת עבודה עבור העובד לרבות ריסק זמני – 200 ₪

 15. טיפול בהפקדות חד פעמיות לעצמאיים – 200 ₪

 16. טיפול בהפקדה לפוליסות מסולקות לרבות הצהרות בריאות והפקדה רטרואקטיבית -  300 ש"ח

 17.  ניוד קופה – 200 ₪

 18. טיפול בערעור תביעה (שהוגשה תקין ולא נדחתה כתוצאה מכשל טכני או חוסר בהגשת מסמך) – 900 ₪.

  

תודה רבה